Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Fit Middelburg verwerkt van haar leden en deelnemers. Indien je lid wordt van Fit Middelburg, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. We adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Fit Middelburg, Zusterstraat 37, 06 18549756, KvK nummer 22052854. Mail: [email protected]

2. Welke gegevens verwerkt Fit Middelburg en voor welk doel?

2.1 In het kader van je lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 • b) adresgegevens eventueel postadres
 • c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
 • d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv socialmediaaccounts

2.2 Fit Middelburg verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van je verkregen informatie,
 • b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Fit Middelburg
 • c) je naam en IBAN nummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
 • 2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk 2 maanden na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Fit Middelburg en je te informeren over de ontwikkelingen van Fit Middelburg

  E-mail berichtgeving Fit Middelburg gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap te vermelden. Afmelding voor deze mailings is ten allentijden mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. De mailing wordt verstuurd via een extern partij/computerprogramma genaamd Mailchimp

  3. Bewaartermijnen

  Fit Middelburg verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal 1 maand na afloop van je lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd en vernietigd.

  4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

  • 4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Fit Middelburg passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  • 4.2 Voor het wekelijks reserveren van de groepslessen maakt Fit Middelburg gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker Trainin.nl.
  Wanneer je besluit om te stoppen met de (groeps) lessen worden je gegevens automatisch binnen 3 maanden verwijderd uit het systeem

  5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  • 5.1 Via de ledenadministratie van Fit Middelburg kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Fit Middelburg zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
  • 5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie via [email protected]
  • 5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Fit Middelburg je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen [email protected]
  • 5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunt u conact opnemen met:[email protected]

  6. Wijzigingen

  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.